Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
314
Hôm qua:
261
Tuần này:
2180
Tháng này:
9566
Tất cả:
1044982

UBND HUYỆN

 

1.Chủ Tịch                  Nguyễn Văn Luệ

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Chủ Tịch           Vũ Thị Hà

Điện Thoại:

Email

3.Phó Chủ Tịch         Trịnh Ngọc Châu

Điện Thoại:
Email

4.Phó Chủ Tịch          Nguyễn Văn Long

Điện Thoại:

Email

HỆ THỐNG PHÒNG BAN

1.Văn Phòng HDND&UBND

 

1.Chánh Văn Phòng               Lường Văn Thắng

Điện Thoại:

Email:

 

2.Phó Chánh  Văn Phòng        Trịnh Quốc Tuấn

Điện Thoại:

Email:

3.Phó Chánh  Văn Phòng        

Điện Thoại:                                

Email:                                   

2.Phòng Nội Vụ

 

1.Trưởng Phòng:                    Bùi Ngọc Tú

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng:                          Ngô Tuấn Anh

Điện Thoại:

Email:

3.Phòng Tài Chính Kế Hoạch

 

1.Trưởng Phòng:                   Lê Duy Hưng

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng:                            

Điện Thoại:

Email:

4.Phòng Nông Nghiệp và PTNT

 

1.Trưởng Phòng                        Nguyễn Thị Liên

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng                              Nguyễn Ngọc Toản

Điện Thoại:

Email:

3.Phó Phòng                              Nguyễn Văn Tiến

Điện Thoại:

Email:

5.Phòng  Lao Động  - Thương Binh XH

 

1.Trưởng Phòng:                       Hoàng Quốc Hà

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng                                

Điện Thoại:

Email:

3.Phó Phòng:                               Trần Thị Dịu

Điện Thoại:

Email:

6. Phòng Giáo dục& Đào tạo

 

1.Trưởng Phòng:                         Nguyễn Văn Sỹ

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng:                               Chung Thị Đài

Điên Thoại:

Email:

3.Phó Phòng                                 Hoàng Viết Tuân

Điên Thoại:

Email:

7.Phòng Văn Hoá Thông tin

 

1.Trưởng Phòng:                         Hoàng Ngọc Hải

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng:                               Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại:

Email:

8.Phòng Tư Pháp:

1.Trưởng Phòng                           Hoàng Văn Cúc

Điện Thoại:                                      

Email:
2.Phó Phòng:

Điện Thoại:

Email:
9. Thanh Tra Huyện

1.Chánh Thanh tra                           Bùi Văn Nhung

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Chánh Thanh Tra                  Hoàng Đình Lâm

Điện Thoại:

Email:

3.Phó Chánh Thanh Tra                   Lê Ngọc Hải

Điện Thoại:

Email:

10.Phòng Y tế

Trưởng Phòng:

Điện Thoại:

Email:

 

2.Phó Phòng:                                 Nguyễn Văn Mạnh

Điện Thoại:

Email:

11.Phòng Công Thương             

 

1.Trưởng Phòng                            Nguyễn Xuân Hồng

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng:

Điện Thoại:

Email:

3.Phó Phòng:

Điện Thoại:

Email:

12.Phòng Tài Nguyên Môi Trường

1.Trưởng Phòng:                          Đồng Minh Quang

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Phòng                                  Nguyễn Văn Ngọc

Điện Thoại:

Email:

3.Văn Phòng Đăng Ký cấp quyền sử dụng Đất

 

Giám Đốc:                                      Trần Văn Đức

Điện Thoại:

Email:

13.Chi Cục Thống kê

 

Chi Cục Trưởng:                                

Điện Thoại:

Email:

14:Hội Chữ Thập Đỏ

 

Hội Trưởng:                                       Hoàng Sỹ Công

Điện Thoại:

Email:

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

1.Đài Truyền Thanh

Trưởng Đài:

Điện thoại:

Email:

2.Trạm Khuyến Nông

Trưởng Trạm:

Điện thoại:

Email:

3.Trung Tâm Văn Hoá TT – TDTT

Giám Đốc:

Điện Thoại:

Email:

4.Trung Tâm Dạy Nghề

1.Giám Đốc:

Điện Thoại:

Email:

2.Phó Giám Đốc

Điện Thoại:

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa