Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
264
Hôm qua:
261
Tuần này:
2130
Tháng này:
9516
Tất cả:
1044932

20 năm thực hiện cuộc Vận động "Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống Văn Hoá ở khu dân cư" và 15 năm thực hiện cuộc Vận động ngày vì người nghèo ở xã Lộc Sơn

Đăng lúc: 08:30:27 20/01/2016 (GMT+7)

Hai mươi năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã Lộc Sơn, qua đó đã góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, phát huy truyền thống đoàn kết, mức sống của người dân ngày càng được cải thiện

 Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 5 nội dung đến toàn thể nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người dân. Đặc biệt, nội dung xây dựng đời sống kinh tế ổn định và phát triển được nhân dân tích cực tham gia. Đã xuất hiện nhiều phong trào mang lại hiệu quả kinh tế cao như: đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo những chuyển biến trong đời sống xã hội, những tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, phát huy được giá trị thuần phong mỹ tục, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.
IMAG0012.JPG
Tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Các quy ước, hương ước của thôn làng được thực hiện tốt, đặc biệt đã phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Gắn việc xây dựng nông thôn mới với việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được xã quan tâm lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện, có 8/8 thôn có nhà văn hóa để nhân dân có nơi hội họp và vui chơi. Qua cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC đã phát huy tinh thần đoàn kết và huy động được nhiều nguồn lực giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2000, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 744 hộ, đạt 56%, đến năm 2010 có 1.001 hộ, đạt 75%, đến năm 2015 có 1.250 hộ, đạt 94%. Với truyền thống “Tương thân tương ái” các hoạt động từ thiện được khơi dậy mạnh mẽ, kịp thời giúp đỡ những gia đình còn khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác y tế, giáo dục luôn được chú trọng, Trung tâm học tập cộng đồng những năm qua đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân. Đến nay xã có 03 làng đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, 03 làng và 03 trường học đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện; có 8 tổ hòa giải, hàng năm đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ gia đình và trong thôn, xóm góp phần giữ vững và ổn định trật tự an ninh trong thôn xóm. Phong trào thi đua được khơi dậy về lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và những sáng tạo trong lao động, sản xuất. Việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh; bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, nhân dân tích cực tham gia các CLB văn nghệ, thể dục thể thao... Các tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa, các hương ước, quy ước làng văn hóa được bổ sung phù hợp với thực tiễn. Các phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Phụ nữ thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”, “gia đình 5 không, 3 sạch” được duy trì và phát huy tốt. Nhiều khu dân cư thực hiện tốt công tác tự quản về ANTT, quản lý, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tiến bộ hòa nhập với cộng đồng. Nhiều hộ gia đình, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả đã thúc đẩy kinh tế của địa phương ổn định và phát triển, đời sống của người dân được nâng cao.
IMAG0014.JPG
Có thể nói cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” trên địa bàn xã Lộc Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống nhân dân ổn định; nếp sống và sinh hoạt cộng đồng hướng dần đến văn minh, hiện đại.
Cuộc vận động “Vì người nghèo” sau 15 năm xã Lộc Sơn triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm và trong cộng đồng dân cư, đã huy động được trên 700 triệu đồng vào các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo, tu sửa và làm mới cho 08 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo, đơn thân. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 4,5%.
Trong thời gian tới, xã Lộc Sơn sẽ iếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận. Trên cơ sở định hướng của Trung ương về cuộc vận động trong giai đoạn tới, chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả; lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh đến cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp chặc chẽ với chính quyền, các thành viên thực hiện tốt công tác giám sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng của các cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” và cuộc vận động “Vì người nghèo”./.
Mạnh Hà -
Đài Truyền thanh Hậu Lộc
Dự báo thời tiết Thanh Hóa