Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
231
Hôm qua:
261
Tuần này:
2097
Tháng này:
9483
Tất cả:
1044899

HẾT NĂM 2015 HUYỆN HẬU LỘC PHẤN ĐẤU ĐẠT THÊM 02 XÃ NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 09:56:55 10/09/2015 (GMT+7)

Đến hết năm 2014, huyện Hậu Lộc có 02 xã (Phú Lộc và Văn Lộc) đạt tiêu chí xã nông thôn mới (XDNTM). Một trong những nhân tố quan trọng để huyện Hậu Lộc thực hiện chương trình XDNTM theo đúng lộ trình đó là phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình XDNTM.

 Tính đến hết tháng 6/2015, tổng nguồn vốn thực hiện huy động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn huyện đạt 434,910 tỷ đồng; nhân dân đã hiến 42.125 m2 đất. Có 25/27 xã, thị trấn xã thực hiện chương trình XDNTM, đạt được 346 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,84 tiêu chí; Trong 09 xã điểm XDNTM của huyện, bình quân mỗi xã đạt 17,22 tiêu chí. Ngoài 2 xã đạt 19 tiêu chí thuộc nhóm 1, nhóm 2 có 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, nhóm 3 có 11 xã đạt 10-14 tiêu chí, và có 02 xã mới đạt được 05-09 tiêu chí. Chương trình XDNTM được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là người dân đã hưởng ứng tích cực và đặt quyết tâm cao, do vậy có nhiều đơn vị đã triển khai chỉnh trang xây dựng nhà cửa, xây mới đường giao thông nông thôn, giao thông - kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, xây mới các phòng học... hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đời sống văn hóa, tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; Một số cơ sở văn hóa được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp; Các hoạt động văn hóa thể thao và học tập trong cộng đồng được phát huy hiệu quả.
WP_20150908_008.jpg
Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình XDNTM với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 ít nhất có thêm 02 xã (Minh Lộc và xã Đại Lộc) đạt xã NTM, nâng tổng số lên 04 xã đạt xã NTM, chiếm 16% tổng số xã thuộc diện XDNTM trên địa bàn toàn huyện; Các xã còn lại hoàn thành từ 01-02 tiêu chí trở lên, trung bình mỗi xã đạt 15 tiêu chí trở lên với 10 nhóm giải pháp đó là: Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình XDNTM cấp huyện và cấp xã; Phân công thành viên Ban chỉ đạo, các ngành phụ trách cụm, xã theo Kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo các mô hình sản xuất gắn với khoa học công nghệ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; Tạo sự chuyển biến, rõ nét trong các hoạt động văn hóa - xã hội. Bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt 100% các xã có cán bộ chuyên trách nông nghiệp phụ trác nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở theo từng chuyên đề cụ thể; Kịp thời phát hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa tốt, không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát và đánh giá tiêu chí XDNTM của cấp thôn. Chỉ đạo xã Minh Lộc khẩn trương hoàn thiện tiêu chí còn lại là Trung tâm nhà văn hóa xã và môi trường; xã Đại Lộc khẩn trương hoàn thiện 02 tiêu chí là thủy lợi và môi trường để hòan thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn NTM; Các phòng Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, Văn hóa & Thông tin, Tài nguyên & Môi trường; Các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách 2 xã Minh Lộc và Hải Lộc tích cực bám sát cơ sơ để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Các xã được hỗ trợ công trình năm 2014 đang thi công dở dang và công trình được hỗ trợ năm 2015 chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo XDNTM huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng đề án, cơ chế, chính sách NTM giai đoạn 2016-2020 trình HĐND huyện phê chuẩn vào kỳ họp thứ 12 cuối năm 2015. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi công nợ đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, thẩm định nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các công trình có nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư cho phù hợp./.
Nguyễn Thị Thắm
Phó Trưởng phòng VH&TT
Dự báo thời tiết Thanh Hóa